© Open Systems 2015-2016 wszelkie prawa zastrzeżone

Jesień 2013
pozwolenie na użytkowanie
Popularna 38  Warszawa, PL

Jesień 2013
Nagroda:
Realizacja Mieszkaniowa Roku
ul. Piecewska, Gdańsk, PL

Jesień 2014
budynek biurowy
ul. Gierymskiego, Warszawa, PL