Nasze kompetencje:


projektowanie we wszystkich branżach,

kierowanie projektem architektonicznym;

usprawnienie komunikacji i koordynacja działa
ń związanych z inwestycją;

oferowanie właściwej dla inwestora nieruchomości;

due dilligence (analiza techniczna i prawna nieruchomości);

analiza technologii, projekt koncepcyjny;

prowadzenie niezbędnych procedur w urzędach (Zmiana planów miejscowych, WZ, Decyzja środowiskowa, Pozwolenie na budowę);

projekty techniczne: architektura, konstrukcja, instalacje, wnętrza;

prowadzenie procedur przetargowych;

nadzór inwestorski przy budowie;

odbiór i kontrola gwarancji.
© Open Systems. 2014 wszelkie prawa zastrzeżone