DANE PROJEKTU:


Tytuł:
Centrum logistyczne Rohlig Suus

Status:
koncepcja, projekt budowlany,
projekt wykonawczy
wykonawczego, 2010

Klient:
Rohlig SuuS Logistics S.A.

Lokalizacja:
Pocztowa 15, Tarnowo Podgorne, Polska


Program funkcjonalny:


16 000 m2 magazyn typu cross-dock,
biura,cz. socjalna
Architekt odpowiedzialny:

Robert Król


© Open Systems Piotr Czyżewski 2015-2016

wyróżniki zrównoważenia projektu:


-zrównoważone materiały budowlane,
-wentylacja z odzyskiem ciepła
-dostęp do komunikacji publicznej,