DANE PROJEKTU:


Tytuł:
Fabryka wież wiatrowych

Status:
koordynacja międzybranżowa

Klient:
Give Goodwind

Lokalizacja:
Hjortsvangen 26, Give, Denmark


Program funkcjonalny:


8000 m2  produkcja,
biura,cz. socjalna
Architekt odpowiedzialny:

Robert Król


© Open Systems Piotr Czyżewski 2015-2016

wyróżniki zrównoważenia projektu:


-zrównoważone materiały budowlane,
-wentylacja z odzyskiem ciepła
-dostęp do komunikacji publicznej,
-BMS,
-komunikacja publiczna,