DANE PROJEKTU:


Tytuł:
Koncepcja zagospodarowania
okolic ronda Dmowskiego

Status:
praca konkursowa

Klient:
m.st. Warszawa

Lokalizacja:
Warszawa, PL

Site:
Marszalkowska str.


ZESPÓŁ:Piotr Czyżewski,
Piotr Twardo

© Open Systems Piotr Czyżewski 2012
Założenie urbanistyczne, którego zadaniem było przywrócenie jakości przestrzeni miejskiej w ścisłym centrum Warszawy.  Pierzeja ronda Dmowskiego została uzupełniona o zabudowę przylegającą do dawnego hotelu Polonia. Koncepcja zakłada powstanie osłoniętego skweru  miejskiego w miejscu obecnego zaniedbanego zieleńca.